CỌ BẢN ĐẦU XÉO CÁN GỖ ĐỎ ĐUÔI BẠC JENNY GLM #2

SKU:H0000985 Hết hàng
-50% 20,000₫ 40,000₫

Mô tả

  • Chuyên dùng sơn màu, keo bóng.
  • Khi không sử dụng nhớ rửa sạch để nơi thông thoáng, không có ánh sáng  mặt trời.
  • Khi rửa cọ không được dùng sức đè hoặc chà sát.
  • Học viên hay thợ đều không thể thiếu em này.
 CỌ BẢN ĐẦU XÉO CÁN GỖ ĐỎ ĐUÔI BẠC JENNY GLM #2
 CỌ BẢN ĐẦU XÉO CÁN GỖ ĐỎ ĐUÔI BẠC JENNY GLM #2
 CỌ BẢN ĐẦU XÉO CÁN GỖ ĐỎ ĐUÔI BẠC JENNY GLM #2
 CỌ BẢN ĐẦU XÉO CÁN GỖ ĐỎ ĐUÔI BẠC JENNY GLM #2
 CỌ BẢN ĐẦU XÉO CÁN GỖ ĐỎ ĐUÔI BẠC JENNY GLM #2
 CỌ BẢN ĐẦU XÉO CÁN GỖ ĐỎ ĐUÔI BẠC JENNY GLM #2
 CỌ BẢN ĐẦU XÉO CÁN GỖ ĐỎ ĐUÔI BẠC JENNY GLM #2
 CỌ BẢN ĐẦU XÉO CÁN GỖ ĐỎ ĐUÔI BẠC JENNY GLM #2
 CỌ BẢN ĐẦU XÉO CÁN GỖ ĐỎ ĐUÔI BẠC JENNY GLM #2
 CỌ BẢN ĐẦU XÉO CÁN GỖ ĐỎ ĐUÔI BẠC JENNY GLM #2