CỌ BẢN ĐẦU BẰNG CÁN GỖ ĐỎ ĐUÔI BẠC JENNY GLM #6

SKU:H0000983
50,000₫

Mô tả

  • Chuyên dùng sơn màu, keo bóng.
  • Sơn các góc cạnh dế dàng hơn.
  • Khi không sử dụng nhớ rửa sạch để nơi thông thoáng, không có ánh sáng mặt trời.
  • Khi rửa cọ không được dùng sức đè hoặc chà sát.
  • Học viên hay thợ đều không thể thiếu em này.
 CỌ BẢN ĐẦU BẰNG CÁN GỖ ĐỎ ĐUÔI BẠC JENNY GLM #6
 CỌ BẢN ĐẦU BẰNG CÁN GỖ ĐỎ ĐUÔI BẠC JENNY GLM #6
 CỌ BẢN ĐẦU BẰNG CÁN GỖ ĐỎ ĐUÔI BẠC JENNY GLM #6
 CỌ BẢN ĐẦU BẰNG CÁN GỖ ĐỎ ĐUÔI BẠC JENNY GLM #6
 CỌ BẢN ĐẦU BẰNG CÁN GỖ ĐỎ ĐUÔI BẠC JENNY GLM #6
 CỌ BẢN ĐẦU BẰNG CÁN GỖ ĐỎ ĐUÔI BẠC JENNY GLM #6
 CỌ BẢN ĐẦU BẰNG CÁN GỖ ĐỎ ĐUÔI BẠC JENNY GLM #6
 CỌ BẢN ĐẦU BẰNG CÁN GỖ ĐỎ ĐUÔI BẠC JENNY GLM #6
 CỌ BẢN ĐẦU BẰNG CÁN GỖ ĐỎ ĐUÔI BẠC JENNY GLM #6