0903890782 - Sản xuất : 0903890782 - Khiếu nại 0903890961

Tìm theo

Sắp xếp theo:
 • 50,000₫
  50,000₫
  ĐĨA IN BC - 06
 • 35,000₫
  Chất liệu:Kim loại không gỉKích thước : 6cm × 6cmHướng dẫn sử dụng:1. Sơn lớp base coat or lớp sơn nền thường lên móng của bạn.2. Sơn lớp sơn in lên hình mà bạn muốn in trên đĩa in3. Dùng miếng gạt sơn để gạt bỏ lớp sơn thừa lên đĩa 4. Nhanh chống dùng con...
 • 35,000₫
  Chất liệu:Kim loại không gỉKích thước : 6cm × 6cmHướng dẫn sử dụng:1. Sơn lớp base coat or lớp sơn nền thường lên móng của bạn.2. Sơn lớp sơn in lên hình mà bạn muốn in trên đĩa in3. Dùng miếng gạt sơn để gạt bỏ lớp sơn thừa lên đĩa 4. Nhanh chống dùng con...
 • 35,000₫
  Chất liệu:Kim loại không gỉKích thước : 6cm × 6cmHướng dẫn sử dụng:1. Sơn lớp base coat or lớp sơn nền thường lên móng của bạn.2. Sơn lớp sơn in lên hình mà bạn muốn in trên đĩa in3. Dùng miếng gạt sơn để gạt bỏ lớp sơn thừa lên đĩa 4. Nhanh chống dùng con...
 • 35,000₫
  Chất liệu:Kim loại không gỉKích thước : 6cm × 6cmHướng dẫn sử dụng:1. Sơn lớp base coat or lớp sơn nền thường lên móng của bạn.2. Sơn lớp sơn in lên hình mà bạn muốn in trên đĩa in3. Dùng miếng gạt sơn để gạt bỏ lớp sơn thừa lên đĩa 4. Nhanh chống dùng con...
 • 35,000₫
  Chất liệu:Kim loại không gỉKích thước : 6cm × 6cmHướng dẫn sử dụng:1. Sơn lớp base coat or lớp sơn nền thường lên móng của bạn.2. Sơn lớp sơn in lên hình mà bạn muốn in trên đĩa in3. Dùng miếng gạt sơn để gạt bỏ lớp sơn thừa lên đĩa 4. Nhanh chống dùng con...
 • 35,000₫
  Chất liệu:Kim loại không gỉKích thước : 6cm × 6cmHướng dẫn sử dụng:1. Sơn lớp base coat or lớp sơn nền thường lên móng của bạn.2. Sơn lớp sơn in lên hình mà bạn muốn in trên đĩa in3. Dùng miếng gạt sơn để gạt bỏ lớp sơn thừa lên đĩa 4. Nhanh chống dùng con...
 • 35,000₫
  Chất liệu:Kim loại không gỉKích thước : 6cm × 6cmHướng dẫn sử dụng:1. Sơn lớp base coat or lớp sơn nền thường lên móng của bạn.2. Sơn lớp sơn in lên hình mà bạn muốn in trên đĩa in3. Dùng miếng gạt sơn để gạt bỏ lớp sơn thừa lên đĩa 4. Nhanh chống dùng con...
 • 35,000₫
  Chất liệu:Kim loại không gỉKích thước : 6cm × 6cmHướng dẫn sử dụng:1. Sơn lớp base coat or lớp sơn nền thường lên móng của bạn.2. Sơn lớp sơn in lên hình mà bạn muốn in trên đĩa in3. Dùng miếng gạt sơn để gạt bỏ lớp sơn thừa lên đĩa 4. Nhanh chống dùng con...
 • 35,000₫
  Chất liệu:Kim loại không gỉKích thước : 6cm × 6cmHướng dẫn sử dụng:1. Sơn lớp base coat or lớp sơn nền thường lên móng của bạn.2. Sơn lớp sơn in lên hình mà bạn muốn in trên đĩa in3. Dùng miếng gạt sơn để gạt bỏ lớp sơn thừa lên đĩa 4. Nhanh chống dùng con...
 • 35,000₫
  Chất liệu:Kim loại không gỉKích thước : 6cm × 6cmHướng dẫn sử dụng:1. Sơn lớp base coat or lớp sơn nền thường lên móng của bạn.2. Sơn lớp sơn in lên hình mà bạn muốn in trên đĩa in3. Dùng miếng gạt sơn để gạt bỏ lớp sơn thừa lên đĩa 4. Nhanh chống dùng con...
 • 35,000₫
  Chất liệu:Kim loại không gỉKích thước : 6cm × 6cmHướng dẫn sử dụng:1. Sơn lớp base coat or lớp sơn nền thường lên móng của bạn.2. Sơn lớp sơn in lên hình mà bạn muốn in trên đĩa in3. Dùng miếng gạt sơn để gạt bỏ lớp sơn thừa lên đĩa 4. Nhanh chống dùng con...
 • 35,000₫
  Chất liệu:Kim loại không gỉKích thước : 6cm × 6cmHướng dẫn sử dụng:1. Sơn lớp base coat or lớp sơn nền thường lên móng của bạn.2. Sơn lớp sơn in lên hình mà bạn muốn in trên đĩa in3. Dùng miếng gạt sơn để gạt bỏ lớp sơn thừa lên đĩa 4. Nhanh chống dùng con...
 • 35,000₫
  Chất liệu:Kim loại không gỉKích thước : 6cm × 6cmHướng dẫn sử dụng:1. Sơn lớp base coat or lớp sơn nền thường lên móng của bạn.2. Sơn lớp sơn in lên hình mà bạn muốn in trên đĩa in3. Dùng miếng gạt sơn để gạt bỏ lớp sơn thừa lên đĩa 4. Nhanh chống dùng con...
 • 35,000₫
  Chất liệu:Kim loại không gỉKích thước : 6cm × 6cmHướng dẫn sử dụng:1. Sơn lớp base coat or lớp sơn nền thường lên móng của bạn.2. Sơn lớp sơn in lên hình mà bạn muốn in trên đĩa in3. Dùng miếng gạt sơn để gạt bỏ lớp sơn thừa lên đĩa 4. Nhanh chống dùng con...